První školní den

V pondělí 3. 9 2018 půjdou děti na jednu vyučovací hodinu do třídy. Doporučuji dětem, aby si přinesly aktovku, ve které si mohou odnést učebnice a pracovní sešity k jejich obalení. Obaly na malé a velké sešity si přinesou až v úterý.